WGS-84 Translator  ::  Statistiky found/DNF

  Pouziti: stat.php?wp=waypoint[&bg=RRGGBB|none][&fg=RRGGBB][&font=1|2|3|4|5][&type=found|dnf][&style=img|js]
    wp=waypoint ... urcuje pozadovany waypoint
    bg=RRGGBB  ... barva pozadi, implicitne bila (FFFFFF); pro pruhlednou barvu pouzit hodnotu "none"
    fg=RRGGBB  ... barva textu, implicitne cerna (000000)
    font=N   ... velikost pisma v rozmezi 1-5, implicitne 2
    type=typ  ... typ zjistovaneho udaje, implicitne "found"
    style=styl ... img generuje obrázek, js generuje text v javascriptu; výchozí hodnotou je "img"
    
  Priklad obrázku: stat.php?wp=GC11V9T&bg=FF8080&fg=FFFFFF&font=5&type=dnf
    Vytvori statistiku "Didn't found" pro waypoint GC11V9T. Barva pozadi ruzova, pismo bile, velikost 5.
  Pouziti v HTML: <img src="http://www.iradius.cz/gc/stat.php?wp=GC11V9T&bg=FF8080&fg=FFFFFF&font=5&type=dnf" alt="Didn't found">
  Vysledek: Didn't found
    
  Priklad cisteho textu: stat.php?wp=GC11V9T&type=found&style=js
    Vytvori statistiku nálezů pro waypoint GC11V9T. Číslo bude zobrazeno jako prostý text.
  Pouziti v HTML: <script type="text/javascript" src="http://www.iradius.cz/gc/stat.php?wp=GC11V9T&type=found&style=js"></script>
  Vysledek: 
  Pozor: Nastavení se style=js nefunguje v profilech na GC.com, protože je tam zakázán javascript.